top of page

Digitaitojen oppimisympäristö sotealan ja varhaiskasvatuksen ammattilaisille

Hyvä sosiaali- ja terveysalan sekä varhaiskasvatuksen ammattilainen!
Jos haluat vahvistaa digitaalista ja teknologista osaamistasi, olet tullut oikeaan paikkaan.
Voit käyttää oppimisympäristöä apuna myös digitaitojen opetustyössä.
1/4

3. Digitaitoja
kotihoitoon

2. Digitaaliset perustaidot

1. Verkko-opiskelu tutuksi

4. Varhaiskasvatusta mobiilisti

Tutustu aluksi viereisellä videolla koko oppimisympäristön esittelyyn.

Tässä oppimisympäristössä voit perehtyä digitaitoihin neljässä eri moduulissa:

 1. Verkko-opiskelu tutuksi perehdyttää aiheen perusteisiin ja käytäntöön. 

 2. Yleisimmät organisaatioiden käytössä olevat digitaaliset perustyökalut.

 3. Digitaalisuuden ja hyvinvointiteknologian hyödyntäminen kotihoidossa.

 4. Mobiililaitteiden ja -sovellusten hyödyntäminen varhaiskasvatuksessa.

Jokainen moduuli muodostaa itsenäisen kokonaisuuden. Voit valita niistä yhden tai suorittaa ne kaikki. 

Moduulien sisällöt

Verkko-opiskelua ja sen vaatimia taitoja esittelevä moduuli sopii kaikille, jotka ovat aloittamassa verkko-opiskelun tai kaipaavat siihen uusia vinkkejä ja ideoita.

Teemat:

 • Mitä verkossa opiskelu on?

 • Verkossa opiskelu käytännössä

 • Verkon monet sisältötyypit

Digitaaliset perustaidot esittelee yleisimmat organisaatioiden käytössä olevat digitaaliset perustyökalut.

Teemat:

 • Windows 10-käyttöjärjestelmän peruskäyttö

 • Outlook-sähköpostin ja sähköisen kalenterin käyttö

 • Teams työvälineenä ja tiimityöympäristönä

Kotihoidon työntekijöiden digitaalisten ja teknologisten taitojen vahvistaminen.

Teemat:

 • Arjen mielekkyyttä ja sosiaalista kanssakäymistä tukeva teknologia

 • Etähoiva ja digitaalisuuden hyödyntäminen asiakkaan ohjaamisessa

 • Etämittaaminen ja toimintakyvyn arviointi

 • Digitalisaatio lääkehoidon toteutuksessa

 • Itsenäistä kotona asumista ja turvallisuutta tukeva teknologia

 • Digitaaliset tietovarannot ja digitaalisen asioinnin ohjaus

 • Digitaalisuus dokumentoinnissa

Mobiililaitteiden hyödyntäminen varhaiskasvatuksen parissa työskenteleville ammattilaisille.

Teemat:

 • Johdatus mobiilipedagogiikkaan

 • Tee tarinoita mobiililaitteilla

 • Mobiililaitteet liikuntaan kannustamisessa

 • Pelillisyys osana oppimista - tutustu helppokäyttöisiin pedagogisiin pelisovelluksiin

 • LinkedIn
 • Facebook
 • Twitter
bottom of page