Tiimien vetäjät tutuiksi

​Kotihoidon työntekijöille tarkoitettua koulutusta ja oppimisympäristön moduulia on on alusta saakka vetänyt Nina Eskola-Salin. Hän on koonnut osaavan tiiminsä Tampereen ammattikorkeakoulusta (TAMK) ja toiminut itsekin kouluttajana.

Mitä teet tällä hetkellä työksesi ja mikä on koulutuksesi?

Olen koulutukseltani sairaanhoitaja ja terveystieteen maisteri, joka on lukenut sivuaineinaan pedagogiikkaa ja aikuiskasvatusta. Tällä hetkellä työskentelen lehtorina TAMKin ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.

Millaisissa tehtävissä olet toiminut tähän mennessä?

 

Nuorena työskentelin monipuolisiesti erilaisissa sairaanhoitajan tehtävissä, jonka jälkeen hakeuduin opiskelemaan terveydenhuollon opettajaksi. Maisteriopintojen jälkeen jäin muutamaksi vuodeksi yliopistolle tutkijan tehtäviin, josta siirryin lähihoitajakoulutukseen opettajaksi. Tuona aikana olin aktiivisesti kehittämässä ammatillista koulutusta erityisesti sosiaali- ja terveysalalla. Yhtenä kehittämistehtävänäni oli käynnistää hyvinvointiteknologiakoulutusta lähihoitajakoulutukseen.

Viimeisimmät noin kaksi vuotta olen toiminut lehtorina TAMKin ammatillisessa opettajakorkeakoulussa, jossa tehtäväni liittyvät monipuolisesti ammatillisen osaamisen kehittämiseen. Työskentelen kehittämishankkeiden lisäksi mm. opettajien täydennyskoulutuksen parissa.

Mielenkiintoni kohdistuu erityisesti monipuolisten oppimisympäristöjen hyödyntämiseen. Innostun työpaikalla järjestettävän koulutuksen lisäksi erilaisten virtuaalisten oppimisympäristöjen kehittämisestä. Hoitotyön osalta sydämeni on aina lämpimimmin sykkinyt vanhustyölle.

Mikä on tehtäväsi DigiTaito-hankkeessa? 

Vastuullani DigiTaito-hankkeessa on TAMK:in toteuttaman moduulin projektipäällikön tehtävä, kuten kohderyhmän kontaktointi ja asiakashankinta, osaamistarvekartoituksen laatiminen Tamkin moduuliin, osaamisen arvioinnin työkalun sisällöllisen suunnittelun päävastuu, pilottiversion kehittäminen sekä sen lopullisen version kehittämiseen osallistuminen.

                         
Olennainen osa työtäni hankkeessa on ollut Tampereen alueen koulutusten suunnittelu yhteistyössä asiakasryhmien kanssa heidän tarpeitaan vastaavaksi. Siihen on kuulunut opetusmateriaalin- ja oppimisaihioiden laatiminen sekä lähi- että verkkototeutukseen.

Olen myös vastannut koulutusten käytännön toteuttamisesta, sekä lähi- että verkko-opetuksen järjestämisestä, arvioinnista ja koulutusten edelleenkehittämisestä. Minulla on päävastuu TAMK:in sähköisen 360˚-moduulin rakentamisesta. Tehtäviäni on myös vastuu pedagogiikasta sekä asiantuntijana toimiminen sosiaali- ja terveysalan koulutussuunnittelussa ja koulutusten toteutuksessa. Vastaan myös hankkeen tiedottamisesta ja tulosten levittämisestä TAMK:in osalta.

Millaisena näet digitaalisuuden merkityksen sote-maailmassa tulevaisuudessa?

Sosiaali- ja terveysalalla palveluntarve erityisesti vanhuspalveluissa ja kotihoidon ympäristöissä lisääntyy suhteessa hoitavien käsien määrään. Samalla yhteiskunta ja koko maailma digitalisoituu. Näen, että on väistämätöntä ja välttämätöntä, että myös sosiaali- ja terveysalalla digitaalisuuden mahdollisuudet hyödynnettään tulevaisuudessa entistä laaja-alaisemmin.

 

Mielestäni digitalisoituminen ei uhkaa tulevaisuudessa hoitajien työtä. Ajattelen sen tarjoavan monipuolisia mahdollisuuksia asiakkaiden toimintakyvyn, turvallisuuden, hyvinvoinnin ja arjen mielekkyyden tukemiseen. Uskon, että jo tänäpäivänä ja varsinkin tulevaisuudessa digitaalisilla ja teknologisilla ratkaisuilla voidaan mahdollistaa yhä useamman ikäihmisen asuminen omassa kodissaan entistä pidempään ja turvallisemmin. Kuten nyt koronan aikana olemme huomanneet, digitaalisuus luo runsaasti uudenlaisia mahdollisuuksia myös sosiaaliseen kanssakäymiseen.

 

Uskon, että digitaalisuus on tullut jäädäkseen myös kotihoidon arkeen. Hoitajilla, kouluttajilla ja kehittäjillä on nyt erinomainen mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaista teknologiaa tulevaisuuden hoito- ja hoivatyössä hyödynnetään. Lisäksi sekä hoitajilla että kouluttajilla on mielestäni vastuu yhdessä palvelujen kehittäjien kanssa huolehtia siitä, että asiakkaan ääni ja käyttäjäkokemus huomioidaan digitaalisten palveluiden ja teknologioiden suunnittelussa. Kuten Jaana Leikas, suuresti arvostamani tutkija on todennut, teknologian suunnittelun tulee aina olla ennen kaikkea arjen ja etiikan suunnittelua.

nina%20rajattu_edited.jpg

Hoitajilla, kouluttajilla ja kehittäjillä on nyt erinomainen mahdollisuus vaikuttaa siihen, millaista teknologiaa tulevaisuuden hoito- ja hoivatyössä hyödynnetään.

Nina Eskola-Salin