Kouluttajat tutuksi

​Tampereen DigiTaito tiimi täydentyi vanhustyön konkarilla, kun Sanna Keskikuru aloitti tiimissä vuoden 2020 alussa. Tervetuloa tiimiin! 

Mitä teet tällä hetkellä työksesi ja mikä on koulutuksesi?

Aloitan tammikuussa 2020 päätoimisena tuntiopettajana Tampereen ammattikorkeakoulussa sosionomi-koulutuksen parissa ja työskentelen myös DigiTaito-hankkeessa. Olen sosionomi AMK ja YAMK sekä Amo (ammatillinen opettaja). Minulla on myös tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto.

Millaisissa tehtävissä olet toiminut tähän mennessä?

Olen työskennellyt vuosia opetustehtävissä sosiaalialalla sekä pitkään sosiaali- ja terveysalalla etenkin vanhustyössä, jossa olen ollut mukana lukuisissa kehittämishankkeissa. Olen ollut toteuttamassa ja kehittämässä niin perinteisesti kuin etäyhteyksillä toteutettavaa kulttuurista vanhustyötä.

Mikä on tehtäväsi DigiTaito-hankkeessa? 

Tampereen osahankkeessa toimin kouluttajana ja kehittäjänä. Vastuullani osahankkeessamme on lisäksi 360°-verkko-oppimisympäristön kehittäminen ja rakentaminen.  Oppimisympäristössä hoitoalan ammattilaiset voivat vahvistaa digitaalista ja teknologista osaamistaan. Oppimisympäristöön upotetaan myös sähköinen osaamisen arvioinnin työkalu, jota voidaan hoitoalan tiimeissä käyttää osaamisen kartoituksessa.

Mitä odotat DigiTaito-hankkeessa mukana olemiselta?

Odotan oivaltavia ja innostavia kohtaamisia, antoisaa yhteistyötä ja oppimisen iloa. 

Millaisena näet digitaalisuuden merkityksen sote-maailmassa tulevaisuudessa?

Digitaalisuus ja teknologia mahdollistavat ja tuovat tulevaisuudessa uusia ulottuvuuksia sosiaali- ja terveysalan työhön. Etäyhteydet tuovat myös asiakkaille uusia mahdollisuuksia osallistua rajoitteista huolimatta erilaisiin sosiaalista toimintakykyä tukeviin ja tuottaviin ryhmätoimintoihin ja vaikuttamisen mahdollisuuksiin. Nämä ovat arjen merkityksellisyyden ja hyvinvoinnin kannalta erittäin tärkeitä. 

 

Tampereen DigiTaito-tiimiin on liittynyt mukaan TAMK:n vanhempi lehtori Tony Torp. Tampereen koulutettaville on luvassa huipputason koulutusta, kun tämä ohjelmistotekniikan DI ja mobiiliteknologian monipuolinen osaaja saatiin mukaan. Tervetuloa tiimiin! 

​Mitä teet tällä hetkellä työksesi ja mikä on koulutuksesi?​

Toimin Tampereen ammattikorkeakoulun lehtorina. Koulutukseltani olen tietotekniikan DI ja pääaineenani oli ohjelmistotekniikka, jota myös TAMKissa opetan päätyökseni. Muutaman vuoden olen ollut mukana myös hyvinvointiteknologian opetuksessa ja sitä kautta soteasiat ovat tulleet tutuiksi.​

 

Millaisissa tehtävissä olet toiminut tähän mennessä?

Oma taustani on mobiiliteknologioissa. Olin mukana toteuttamassa ensimmäisiä Nokian älypuhelimia vuosituhannen vaihteessa. Sen jälkeen olen ollut alan kouluttajana eri puolilla maailmaa yliopisto- ja korkeakoulumaailmassa, teollisuudessa sekä lukuisissa mobiilikehitysprojekteissa. Nykyään työtehtäväni ovat lähinnä oman alan opiskelijoiden ja ammattilaisten kouluttamista.

Mikä on tehtäväsi DigiTaito-hankkeessa? 

Luon koulutussisältöä digitalisaation ja teknologian näkökulmasta sekä pidän itse koulutuksia eri alueilla.

Millaisena näet digitaalisuuden merkityksen sote-maailmassa tulevaisuudessa?

Digitalisaatiolla on hyvin keskeinen rooli prosessien ja toimintatapojen uudistamisessa nyt ja tulevaisuudessa. Digitaalisuus luo tulevaisuudessa aivan uusia mahdollisuuksia ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitoon. Tekoäly ja koneoppiminen sekä ylipäätään järjestelmien, palvelujen ja ohjelmistojen yhteen liittäminen internetin avulla avaavat paljon uusia, huikeita mahdollisuuksia sote-kontekstissa.

DigiTaito-tiimin pääkaupunkiseudun vahvistus on digitaalisen terveydenhuollon asiantuntija Aleksi Partanen. Hänen intohimonsa on vahvistaa digitaalista osaamista sosiaali- ja terveyspalveluissa. Tervetuloa tiimiin! 

 

Kuka olet?

​Aleksi Partanen, digitaalisten työtapojen kehittäjä Uudenmaan liitossa. Koulutukseltani olen sairaanhoitaja (amk), mutta saan valmiiksi toukokuussa sairaanhoitajan ylemmän asteen tutkinnon (yamk) erikoisalueena sosiaali- ja terveyspalvelujen digitalisaatio ja liiketoimintaosaaminen.

 

Millaisissa tehtävissä olet toiminut tähän mennessä?

​Aiemmassa työssäni toimin digihoitajana Vuosaaren terveys- ja hyvinvointikeskuksessa. Opinnäytetyönä selvitimme yhdessä Laura Backmanin kanssa Helsingin kaupungin terveysasemien henkilöstön digitaalisen osaamisen nykytilaa ja koulutustarpeita. Olen luennoinut ja kouluttanut intohimoani eli digitaalisen terveydenhuollon osaamista eri toimijoille.

Mikä on näkemyksesi digivalmiuksista sote-alan osaajien parissa?

Sote-ammattilaisten digitaalisen osaamisen tasossa on paljon eroja. Perustaidoilla pärjää jo hyvin ja olen vakuuttunut, että jokainen pystyy ne oppimaan. Kaikkein tärkeintä on myönteinen asenne uuden oppimiseen, johon laadukkaalla koulutuksella voi myös vaikuttaa.

 

Mitä odotat DigiTaito-hankkeessa mukana olemiselta?

DigiTaito-hankkeen kautta sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille avautuu loistava mahdollisuus digitaalisen osaamisen vahvistamiseen ja uudenlaisten työtapojen omaksumiseen asiantuntijoiden avulla. Uskon, että saamme suunniteltua ja toteutettua kohderyhmille sopivan koulutuskokonaisuuden, joka on parhaimmillaan monistettavissa myös muiden organisaatioiden käyttöön.

Lisää Aleksin näkemyksistä voit lukea Tehy-lehden haastattelusta.

TRE-nettisivu.jpg

© DigiTaito-hanke 2019-2020