Kouluttajat tutuksi

​Tampereen ammattikorkeakoulun DigiTaito-tiimi täydentyi vanhustyön konkarilla, kun Sanna Keskikuru aloitti tiimissä vuoden 2020 alussa.

Mitä teet tällä hetkellä työksesi ja mikä on koulutuksesi?

Aloitin tammikuussa 2020 päätoimisena tuntiopettajana Tampereen ammattikorkeakoulussa sosionomi-koulutuksen parissa ja työskentelen myös DigiTaito-hankkeessa. Olen sosionomi AMK ja YAMK sekä Amo (ammatillinen opettaja). Minulla on myös tuotekehitystyön erikoisammattitutkinto.

Millaisissa tehtävissä olet toiminut tähän mennessä?

Olen työskennellyt vuosia opetustehtävissä sosiaalialalla sekä pitkään sosiaali- ja terveysalalla etenkin vanhustyössä, jossa olen ollut mukana lukuisissa kehittämishankkeissa. Olen ollut toteuttamassa ja kehittämässä niin perinteisesti kuin etäyhteyksillä toteutettavaa kulttuurista vanhustyötä.

Mikä on tehtäväsi DigiTaito-hankkeessa? 

Tampereen osahankkeessa toimin kouluttajana ja kehittäjänä. Vastuullani osahankkeessamme on lisäksi 360°-moduulin kehittäminen ja rakentaminen.  Moduulissa hoitoalan ammattilaiset voivat vahvistaa digitaalista ja teknologista osaamistaan. Siihen upotettua sähköinen osaamisen arvioinnin työkalua voidaan hoitoalan tiimeissä käyttää osaamisen kartoituksessa.

Mitä odotat DigiTaito-hankkeessa mukana olemiselta?

Odotan oivaltavia ja innostavia kohtaamisia, antoisaa yhteistyötä ja oppimisen iloa. 

Millaisena näet digitaalisuuden merkityksen sote-maailmassa tulevaisuudessa?

Digitaalisuus ja teknologia mahdollistavat ja tuovat tulevaisuudessa uusia ulottuvuuksia sosiaali- ja terveysalan työhön. Etäyhteydet tuovat myös asiakkaille uusia mahdollisuuksia osallistua rajoitteista huolimatta erilaisiin sosiaalista toimintakykyä tukeviin ja tuottaviin ryhmätoimintoihin ja vaikuttamisen mahdollisuuksiin. Nämä ovat arjen merkityksellisyyden ja hyvinvoinnin kannalta erittäin tärkeitä. 

 

sanna rajattu.png

Kotihoidon työntekijöiden moduulia rakentavassa DigiTaito-tiimissä ja kouluttajana on ollut mukana myös TAMK:n vanhempi lehtori Tony Torp. Hän on ohjelmistotekniikan DI ja mobiiliteknologian monipuolinen osaaja.

​Mitä teet tällä hetkellä työksesi ja mikä on koulutuksesi?​

Toimin Tampereen ammattikorkeakoulun lehtorina. Koulutukseltani olen tietotekniikan DI ja pääaineenani oli ohjelmistotekniikka, jota myös TAMKissa opetan päätyökseni. Muutaman vuoden olen ollut mukana myös hyvinvointiteknologian opetuksessa ja sitä kautta soteasiat ovat tulleet tutuiksi.​

 

Millaisissa tehtävissä olet toiminut tähän mennessä?

Oma taustani on mobiiliteknologioissa. Olin mukana toteuttamassa ensimmäisiä Nokian älypuhelimia vuosituhannen vaihteessa. Sen jälkeen olen ollut alan kouluttajana eri puolilla maailmaa yliopisto- ja korkeakoulumaailmassa, teollisuudessa sekä lukuisissa mobiilikehitysprojekteissa. Nykyään työtehtäväni ovat lähinnä oman alan opiskelijoiden ja ammattilaisten kouluttamista.

Mikä on tehtäväsi DigiTaito-hankkeessa? 

Luon koulutussisältöä digitalisaation ja teknologian näkökulmasta sekä pidän itse koulutuksia eri alueilla.

Millaisena näet digitaalisuuden merkityksen sote-maailmassa tulevaisuudessa?

Digitalisaatiolla on hyvin keskeinen rooli prosessien ja toimintatapojen uudistamisessa nyt ja tulevaisuudessa. Digitaalisuus luo tulevaisuudessa aivan uusia mahdollisuuksia ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitoon. Tekoäly ja koneoppiminen sekä ylipäätään järjestelmien, palvelujen ja ohjelmistojen yhteen liittäminen internetin avulla avaavat paljon uusia, huikeita mahdollisuuksia sote-kontekstissa.

tony torp.jpg

DigiTaito-tiimin pääkaupunkiseudun vahvistus on digitaalisen terveydenhuollon asiantuntija Aleksi Partanen. Hänen intohimonsa on vahvistaa digitaalista osaamista sosiaali- ja terveyspalveluissa. Aleksi on tuottanut kokonaan Teams-osuuden oppimisympäristön ensimmäisessä moduulissa ja kouluttanut sen käyttöä pääkaupunkiseudulla.

 

Kuka olet?

​Aleksi Partanen, digitaalisten työtapojen kehittäjä Uudenmaan liitossa. Koulutukseltani olen sairaanhoitaja (yamk) erikoisalueena sosiaali- ja terveyspalvelujen digitalisaatio ja liiketoimintaosaaminen.

 

Millaisissa tehtävissä olet toiminut tähän mennessä?

​Aiemmassa työssäni toimin digihoitajana Vuosaaren terveys- ja hyvinvointikeskuksessa. Opinnäytetyönä selvitimme yhdessä Laura Backmanin kanssa Helsingin kaupungin terveysasemien henkilöstön digitaalisen osaamisen nykytilaa ja koulutustarpeita. Olen luennoinut ja kouluttanut intohimoani eli digitaalisen terveydenhuollon osaamista eri toimijoille.

Mikä on näkemyksesi digivalmiuksista sote-alan osaajien parissa?

Sote-ammattilaisten digitaalisen osaamisen tasossa on paljon eroja. Perustaidoilla pärjää jo hyvin ja olen vakuuttunut, että jokainen pystyy ne oppimaan. Kaikkein tärkeintä on myönteinen asenne uuden oppimiseen, johon laadukkaalla koulutuksella voi myös vaikuttaa.

 

Mitä odotat DigiTaito-hankkeessa mukana olemiselta?

DigiTaito-hankkeen kautta sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille avautuu loistava mahdollisuus digitaalisen osaamisen vahvistamiseen ja uudenlaisten työtapojen omaksumiseen asiantuntijoiden avulla. Uskon, että saamme suunniteltua ja toteutettua kohderyhmille sopivan koulutuskokonaisuuden, joka on parhaimmillaan monistettavissa myös muiden organisaatioiden käyttöön.

Lisää Aleksin näkemyksistä voit lukea Tehy-lehden haastattelusta.

aleksi partanen.jpg