Monipuolista digikoulutusta
Tampereen seudun kotihoidossa

Osaamisen kartoittamisesta kaikki alkaa

Tampereen ammattikorkeakoulu on valmistellut DigiTaito-hankkeessa viime kevään aikana hoitoalan työntekijöiden osaamisen kartoittamiseen liittyvää työkalua. Sillä selvitetään monipuolisesti vastaajan työhön liittyviä digitaalisia taitoja, kuten

  • tietokoneen ja mobiililaitteen peruskäyttötaidot

  • taitoa hyödyntää digitaalisia tietovarantoja ja kykyä opastaa asiakkaita digitaalisilla välineillä asioidessa

  • kykyä käyttää asiakkaiden itsenäistä kotona selviämistä ja turvallisuutta tukevia teknologioita

  • kykyä hyödyntää digitalisaatiota lääkehoidon toteutuksessa

  • mobiilikirjaamisen taitoja

  • kykyjä hyödyntää robotiikkaa ja muita teknisiä ratkaisuja työntekoa helpottamassa

  • kykyä etämittaamiseen ja toimintakyvyn arviointiin

  • taitoja etähoivaan ja digitaalisuuden hyödyntämiseen asiakkaan ohjaamisessa.

 

Osaamisen kartoittamiseen kehitettävän työkalun hiominen on vielä osin pilottivaiheessa, mutta siitä ollaan luomassa hankkeeseen pysyvä, kaikille avoin työkalu. Työkaluun pyritään saamaan myös ominaisuus, joka automaattisesti antaa vastaajalle raportin hänen osaamisestaan.

Koulutukset käynnistymässä Tampereella ja Orivedellä

Osaamisen kartoittamisen pohjalta käynnistetään kaksi koulutuskokonaisuutta yhteistyössä Tampereen kaupungin kotihoidon sekä Oriveden kaupungin kotihoidon kanssa. Pilottikoulutukset käynnistyivät lokakuussa. Myös Mehiläisen kotihoidon Tampereen keskustan alueen koulutus käynnistyy tammikuussa 2020.

Koulutukset on jaettu kahdelle eri kohderyhmälle:

  • Esimiehiä valmennetaan otsikolla: ”Me osataan ja uskalletaan” – Kotihoidon esimies tiimin tukena digitaitojen kehittämisessä.

  • Työntekijöille suunnattu koulutuskokonaisuus kantaa työnimeä ”Minä osaan ja uskallan” – Rohkeutta, uskallusta ja osaamista digitaitojen hyödyntämiseen kotihoidon arjessa.

 

Kouluttajina toimivat sotealan digitalisaation ja hyvinvointiteknologian asiantuntijat TAMKista. Koulutukset toteutetaan 1,5 tunnin mittaisina teematapaamisina. Aiheina ovat ne terveydenhuollon digitaaliset osa-alueet, jotka osaamiskartoitusten perusteella nousevat esiin haastavimpina alueina.

 

Koulutusprosessiin kuuluu olennaisena osana tapaamisten välissä käytävät keskustelut ja pohdinnat hyvinvointiteknologian ja digitalisaation hyödynnettävyydestä oman työn ja omien asiakkaiden näkökulmasta. Kun esimerkiksi perehdytään arjen mielekkyyttä tukevaan teknologiaan, niin kurssilaisen tehtävä on pohtia sopivia teknologioita omille asiakkaille ja oman työn tarpeisiin, mitä on tarjolla ja mistä asiakkaat voisivat hyötyä. Näin kurssilaisilla tulee sovellettua tapaamisessa opittuja asioita suoraan omaan työhönsä.

Tulevaisuudessa 1,5 tunnin teematapaamiset voidaan toteuttaa myös webinaarina, jolloin ne voivat olla avoimia kaikille.

Verkko-oppimisympäristö

Hankkeen tiimoilta Tampereen ammattikorkeakoululla rakennetaan avoin 360˚-verkko-oppimisympäristö, joka auttaa hoitoalan ammattilaisia vahvistamaan digitaalista ja teknologista osaamistaan löytämään sujuvasti eri digitaalisia ja teknologisia ratkaisuja, jotka tukevat ja helpottavat hoitotyötä sekä tuovat lisäarvoa asiakkaan terveyteen ja hyvinvointiin.

Tiedustelut:

Nina Eskola-Salin, Tampereen ammattikorkeakoulu

Puh. 040 829 0797

nina.eskola-salin [at] tuni.fi