Tekijät tutuksi

KM Jari Lindqvist toimii koko DigiTaito-hankkeen projektipäällikkönä ja vastaa hankkeen tuloksista, hallinnosta ja käytännön etenemisestä ohjausryhmälle ja rahoittajalle. Jari vastaa myös hankkeen pääkaupunkiseudun toiminnasta Aktiivi-Instituutissa. Jarilla on pitkä kokemus projektien ja hankkeiden johtamisesta julkisella sektorilla. Tällä hetkellä hän toimii projektipäällikkönä Aktiivi-Instituutissa ja vetää myös kolmea muuta kehittämishanketta.

Tiimissä mukana myös:

Aleksi Partanen on sotepalveluiden digitalisaation erikoistunut sairaanhoitaja (amk ja yamk). Hän on luennoinut hankkeessa ja kehittänyt moduulin Teams-osion.

Digiperustaidot-moduulin suunnittelusta ja toteutuksesta ovat vastanneet digiosaamisen ja viestinnän vauhdittaja Hanna Vuohelainen sekä projektisuunnittelija Mikko Eloholma TIEKEstä.

Aktiivi-insitituutista mukana ovat olleet digiopettajat Kimmo Satola ja Päivi Nummenranta sekä projektikoordinaatori Johanna Pikkarainen

 

Koko hankkeen tiedotusta on hoitanut viestintäkonsultti Tarja Sinervo, Mediatassusta.

TMT Nina Eskola-Salin vastaa hankkeen kotihoidon moduulin suunnittelusta ja toteutuksesta. Hän on vastannut myös Tampereen alueen koulutusten suunnittelusta ja käytännön toteutuksesta sekä kouluttanut itsekin. Ninalla on sairaanhoitajan koulutus ja monipuolinen kokemus alan työstä, terveydenhuollon opetuksen tehtävistä ja sotealan ammatillisen koulutuksen kehittämisestä. Tällä hetkellä hän toimii Tampereen ammattikorkeakoulussa (TAMK) lehtorina.

Tiiimissä mukana myös:

Sanna Keskikuru on sosionomi (amk ja yamk) sekä ammatillinen opettaja (Amo). Hän on toiminut oppimisympäristön kotihoidon moduulissa mukana kouluttajana ja kehittäjänä. Sanna on TAMK:n päätoiminen tuntiopettaja sosionomi-koulutuksen parissa.   

TAMK:sta ovat mukana olleet lisäksi vanhempi lehtori Tony Torp ja tuntiopettaja Toni Leander.

Petri Saikkonen, Suomen Diakoniaopisto

Puh. 050 312 5642

petri.saikkonen [at] sdo.fi

TRE-nettisivu.jpg

© DigiTaito-hanke 2019-2020