top of page
Tekijät tutuksi
Digitaaliset perustaidot
Digitaitoja kotihoitoon
Varhaiskasvatusta mobiilisti
Jari_edited.jpg

KM Jari Lindqvist toimii koko DigiTaito-hankkeen projektipäällikkönä ja vastaa hankkeen tuloksista, hallinnosta ja käytännön etenemisestä ohjausryhmälle ja rahoittajalle. Jari vastaa myös hankkeen pääkaupunkiseudun toiminnasta Aktiivi-Instituutissa. Jarilla on pitkä kokemus projektien ja hankkeiden johtamisesta julkisella sektorilla. Tällä hetkellä hän toimii projektipäällikkönä Aktiivi-Instituutissa ja vetää myös kolmea muuta kehittämishanketta.

Tiimissä mukana myös:

Aleksi Partanen on sotepalveluiden digitalisaation erikoistunut sairaanhoitaja (amk ja yamk). Hän on luennoinut hankkeessa ja kehittänyt moduulin Teams-osion.

Digiperustaidot-moduulin suunnittelusta ja toteutuksesta ovat vastanneet digiosaamisen ja viestinnän vauhdittaja Hanna Vuohelainen sekä projektisuunnittelija Mikko Eloholma TIEKEstä.

Aktiivi-insitituutista mukana ovat olleet digiopettajat Kimmo Satola, Päivi Nummenranta ja Tuuli Alanne sekä projektikoordinaatori Johanna Pikkarainen

 

Koko hankkeen viestintää ja markkinointia on hoitanut viestintäkonsultti Tarja Sinervo Mediatassusta.

Nina_edited.jpg

TMT Nina Eskola-Salin vastaa hankkeen kotihoidon moduulin suunnittelusta ja toteutuksesta. Hän on vastannut myös Tampereen alueen koulutusten suunnittelusta ja käytännön toteutuksesta sekä kouluttanut itsekin. Ninalla on sairaanhoitajan koulutus ja monipuolinen kokemus alan työstä, terveydenhuollon opetuksen tehtävistä ja sotealan ammatillisen koulutuksen kehittämisestä. Tällä hetkellä hän toimii Tampereen ammattikorkeakoulussa (TAMK) lehtorina.

Tiiimissä mukana myös:

Sanna Keskikuru on sosionomi (amk ja yamk) sekä ammatillinen opettaja (Amo). Hän on toiminut oppimisympäristön kotihoidon moduulissa mukana kouluttajana ja kehittäjänä. Sanna on TAMK:n päätoiminen tuntiopettaja sosionomi-koulutuksen parissa.   

TAMK:sta ovat mukana olleet sekä oppimisympäristöä luomassa että opettamassa myös vanhempi lehtori, ohjelmistotekniikan DI Tony Torp ja tuntiopettaja Toni Leander.

Petri Saikkonen.jpg

FM, Amo, NTM Petri Saikkonen vastaa hankkeen varhaiskasvatuksen moduulin suunnittelusta ja toteutuksesta. 

Petrillä on tutkinto tietojenkäsittelytieteistä ja hän on toiminut koulutus- ja kehitystehtävissä useissa projekteissa.

Suomen Diakoniaopistossa hän työskentelee pedagogisen asiantuntijan tehtävissä.

Hänen tehtäviinsä kuuluu verkko-opetuksen kehitystehtävät ja organisaation henkilöstön ICT koulutukset.

 

Tiiimissä mukana myös:

 

KM Jukka Koivisto työskentelee Suomen Diakoniaopistossa

digitaalisen opetuksen kehittäjänä. DigiTaito-hankkeessa Jukka on ollut mukana rakentamassa ja toteuttamassa verkkokoulutusta varhaiskasvattajille siitä miten mobiililaitteita voi hyödyntää

pedagogisesti mielekkäällä tavalla. 

bottom of page