DigiTaito-hanke

Digitaalisten välineiden ja järjestelmien osaaminen on sosiaali- ja terveysalan työssä päivä päivältä tärkeämpää. ​DigiTaito on valtakunnallinen kehittämis- ja koulutushanke, jonka tehtävä on parantaa sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla toimivien työntekijöiden digitaalisen osaamisen perustaitoja.

Hankkeen käytännön toteutusta koordinoi Toimihenkilöjärjestöjen Opintoliitto ry:n ylläpitämä Aktiivi-Instituutti. Muina toteuttajina ovat Suomen Diakoniaopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

Hankkeessa on kehitetty ja järjestetty sotealan ammattilaisille koulutuskokonaisuuksia pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Oulun alueella. Koulutukset ovat monimuotokoulutuksia, joissa hyödynnetään lähiopetusta ja verkkotyöskentelyä. Koulutusten pituudet vaihtelevat muutamasta tunnista useaan päivään.

DigiTaito-hankkeen koulutukset ovat kohdistuneet kolmelle eri osa-alueelle:
 

  • sote-alan työntekijöiden digitaalisten välineiden ja -palveluiden käytön perusteet

  • kotihoidon ammattilaisten digitaalisten ja teknisten laitteiden sekä palveluiden hyödyntäminen vanhusten kotihoidossa

  • varhaiskasvatuksen ammattilaisten mobiililaitteiden ja -palveluiden hyödyntäminen työssään.

 

Koulutusten pohjalta tuotetaan avoin oppimisympäristö MOOC (Massive Open Online Course).

​Hankkeen koulutukset käynnistyivät syksyllä 2019. Koronaepidemian vuoksi lähiopetus oli tauolla maalis-huhtikuun 2020 vaihteesta lähtien, mutta kotihoidon koulutuskokonaisuuksia jatkettiin etäopetuksena. Lähiopetus jatkui taas elokuusta 2020 alkaen.

Koulutuksissa hyödynnetään sekä lähiohjausta että verkkotyöskentelyä. Laajuudeltaan koulutukset kestävät muutamasta tunnista viiteen päivään. Koulutuksen suorittaneelle myönnetään Sote-digiosaajan osaamismerkki.

taitoja-hanke.jpg

DigiTaito-hanke kuuluu Taito-ohjelmaan valittuihin hankkeisiin.

www.taikoja.fi

TRE-nettisivu.jpg

© DigiTaito-hanke 2019-2020