top of page
DigiTaito-hanke

Digitaalisten välineiden ja järjestelmien osaaminen on sosiaali- ja terveysalalla sekä varhaiskasvatustyössä päivä päivältä tärkeämpää. ​DigiTaito on valtakunnallinen kehittämis- ja koulutushanke, jonka tehtävä on parantaa sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla sekä varhaiskasvatuksessa toimivien työntekijöiden digitaalisen osaamisen perustaitoja.

Hankkeen käytännön toteutusta koordinoi Toimihenkilöjärjestöjen Opintoliitto ry:n ylläpitämä Aktiivi-Instituutti. Muina toteuttajina ovat Suomen Diakoniaopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

Koulutukset

Hankkeessa on kehitetty ja järjestetty sotealan ja varhaiskasvatuksen ammattilaisille koulutuskokonaisuuksia pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Oulun alueella. Koulutukset ovat olleet monimuotokoulutuksia, joissa on hyödynnetty lähiopetusta ja verkkotyöskentelyä. Koulutusten pituudet ovat vaihdelleet muutamasta tunnista kahden kuukauden opintokokonaisuuksiin.

DigiTaito-hankkeen koulutukset ovat kohdistuneet kolmelle eri osa-alueelle:
 

  • yleisimpien digitaalisten sovellusten peruskäyttö, kuten Outlook, Teams ja Windows 10

  • kotihoidon ammattilaisten digitaalisten- ja teknisten laitteiden sekä palveluiden hyödyntäminen vanhusten kotihoidossa

  • varhaiskasvatuksen ammattilaisten mobiililaitteiden ja -sovellusten hyödyntäminen työssään.

Näiden lisäksi oppimisympäristöä varten tuotettiin oma kokonaisuus verkko-opiskelun perusteista.

 

Yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat toimineet mm. Tampereen, Oulun ja Keravan kaupungit, SuPer-liitto, Helsingin Diakonissalaitos ja Oulun seurakuntayhtymä.  Yrityksistä ovat osallistuneet Pilke-päiväkodit, Mehiläinen ja useita yksityisiä päiväkoteja. Sosiaali- ja terveysalan sekä varhaiskasvatuksen henkilökuntaa on hankkeeseen osallistunut tähän mennessä noin 550 henkilöä.

​Hankkeen koulutukset käynnistyivät syksyllä 2019 ja hanke päättyy helmikuun 2021 lopussa.

 

Avoin oppimisympäristö

Koulutusten pohjalta on tuotettu avoin oppimisympäristö MOOC (Massive Open Online Course). Olemassa olevien koulutusmoduulien lisäksi kokonaisuuteen tuotettiin myös moduuli, joka perehdyttää verkko-opiskelun perusteisiin. Oppimisympäristön ensimmäisen ja toisen moduulin on tuottanut Aktiivi-instituutin työryhmä yhdessä Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry TIEKEn kanssa, kotihoidon työtä koskevan moduulin Tampereen ammattikorkeakoulu ja mobiilin käyttöä varhaiskasvatuksessa koskevan osuuden Suomen Diakoniaopisto.

taitoja-hanke.jpg

DigiTaito-hanke kuuluu Taito-ohjelmaan valittuihin hankkeisiin.

www.taikoja.fi

bottom of page