DigiTaito

DigiTaito-hanke pureutuu työelämän digitalisoitumisen murrokseen. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuessa digitaalisen taitojen merkitys alan henkilöstön osaamisessa korostuu. Henkilökunnan tulee hallita työtehtävistä riippuen sujuvasti esimerkiksi ne tieto- ja viestintäteknologiset välineet, jotka oleellisesti tukevat omassa tehtävässä suoriutumista.

Hankkeen tavoitteena on parantaa sosiaali- ja terveydenhuoltoalalla toimivien työntekijöiden digitaalisen osaamisen perustaitoja.

DigiTaito-hankkeessa kehitetään ja pilotoidaan kohderyhmän tarpeisiin koulutuskokonaisuuksia ja tuotetaan näiden pohjalta MOOC-kurssitarjonta

(Massive Open Online Course).

 

​Hankkeen koulutukset järjestetään Helsingin, Tampereen, Kuopion ja Oulun seuduilla. Koulutuksissa hyödynnetään sekä lähiohjausta että verkkotyöskentelyä. Laajuudeltaan ne ovat yhdestä tunnista viiteen päivää. Koulutuksen suorittaneelle myönnetään Sote-digiosaajan osaamismerkki.

 

Hankkeen käytännön toteutusta koordinoi Toimihenkilöjärjestöjen Opintoliitto ry:n ylläpitämä Aktiivi-Instituutti. Muina toteuttajina ovat Suomen Diakoniaopisto ja Tampereen ammattikorkeakoulu. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

taitoja-hanke.jpg

DigiTaito-hanke kuuluu Taito-ohjelmaan valittuihin hankkeisiin.

www.taikoja.fi

Toteuttajat

Rahoittajat

TRE-nettisivu.jpg

© DigiTaito-hanke 2019-2020